MOJŻESZ – Okres sprawowania urzędu pośrednika.

Pytanie (1911)Jak długo Możesz był pośrednikiem?

Odpowiedź – Mojżesz jest pośrednikiem Przymierza Zakonu i będzie nim, dopóki to przymierze będzie w mocy. Przymierze to nie miało i dotąd nie ma innego pośrednika; Mojżesz jest nim i dziś. Pośrednictwo przez niego dokonane było dobre przez cały czas, aż dotąd; tak samo, jak gdyby sekretarz stanu zawarł przymierze pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. Jak długo byłby on pośrednikiem tego przymierza? Tak długo, jak długo istniałoby to przymierze. Tak i Mojżesz jest wciąż jeszcze pośrednikiem, czyli tym, który uskutecznił przymierze między Bogiem a Izraelem. Przymierze Zakonu wciąż jeszcze działa, dlatego Mojżesz jest wciąż pośrednikiem tego przymierza, chociaż już nie żyje. Podobną myśl dał Pan, jak pamiętacie, kiedy powiedział: „Przetoż aż do dnia dzisiejszego, gdy Mojżesz czytany bywa” [2 Kor. 3:15]. Pamiętamy także słowa naszego Pana, że „na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w Piśmie i faryzeusze” [Mat. 23:2]. Mojżesz wciąż ma swoją stolicę jako pośrednik Przymierza Zakonu; był on reprezentowany przez tych, którzy później następowali jako przedstawiciele tego porządku rzeczy. [498,1]