MOJŻESZ – Czemu wybrał wizerunek węża?

Pytanie (1911)Dlaczego Mojżesz wybrał kształt węża, gdy Izraelitom wywiesił na pustyni miedzianego węża?

OdpowiedŸ – Wybrał kształt węża, ponieważ był posłuszny Bogu, a Bóg mu powiedział, co ma powiesić. [497,3]