CUDA – Źródło władzy Chrystusa.

Pytanie (1911)Czy uważasz, że Chrystus dokonał cudu nakarmienia pięciu tysięcy, używając władzy doskonałego człowieka nad ziemskimi pierwiastkami?

Odpowiedź – Nie, nie sądzę. Nie myślę, ażeby doskonały człowiek mógł sprawić, by jednym chlebem nakarmiło się pięć tysięcy ludzi. W ogóle nie sądzę, żeby to mogła być moc ludzka. Uważam, że Jezus po otrzymaniu ducha świętego miał moc wykonywania różnych cudów, które uważał za potrzebne w służbie Bożej, a także w ustanowieniu Kościoła i nauczaniu ludu w owym czasie. Zatem nie było to ilustracją ludzkiej mocy, lecz jak wyraził się Jezus innym razem: „Jeżeli natomiast Ja palcem Bożym” [Łuk. 11:20] to czynię – inaczej mówiąc, mocą Bożą w małej mierze. Ręka wyobraża moc, władzę, zaś palec wyobrażałby odrobinę władzy. Dlatego Jezus rzekł: Jeżeli ja palcem Bożym czynię te rzeczy, to Bóg jest zdolny uczynić więcej; te rzeczy są małe w porównaniu z Bożą mocą. [495,1]