ZASŁUGA – A sprawiedliwość.

Pytanie (1911-Z) – Jaką widziałbyś różnicę między sprawiedliwością naszego Pana a Jego zasługą?

Odpowiedź – Sprawiedliwością naszego Pana było Jego czynienie sprawiedliwości, Jego sprawiedliwe postępowanie, Jego doskonały charakter, gdy znajdował się na próbie jako człowiek. Zasługą zaś jest Boska ocena tego charakteru Jezusa, Jego sprawiedliwego postępowania. Ponieważ nasz Pan przestał być człowiekiem, stąd też, oczywiście, nie ma On sprawiedliwości jako istota ludzka. Sprawiedliwość, którą On posiadał przed swoim ofiarowaniem i którą utrzymał, stanowi w oczach Bożych ową zasługę, która teraz przypisywana jest Kościołowi, a wkrótce użyta będzie przez Niego dla zmazania grzechów całego świata. Jest to dostateczna zasługa, albowiem jeden człowiek został skazany na śmierć, a później inny człowiek, godny życia, umarł za tamtego. Dlatego ta zasługa, ta wartość złożenia życia niezasługującego na śmierć jest do Jego dyspozycji w Boskim zarządzeniu. [489,1]