ZASŁUGA – Z ofiarowanego życia czy z posłuszeństwa?

Pytanie (1910) – Czy zasługa, którą Chrystus zastosowuje za nas jako nasz Orędownik, jest zasługą Jego ofiarowanego życia czy też zasługą Jego doskonałego posłuszeństwa?

Odpowiedź – Jednym i drugim, moi drodzy przyjaciele. Doskonałe posłuszeństwo pobudziło Pana do ofiarowania swego życia; dlatego ofiarowane życie było dowodem Jego doskonałego posłuszeństwa względem woli Ojca. I ta zasługa Jego ofiary jest tym, co On ostatecznie da jako cenę okupową za cały świat, aby cały świat mógł dostąpić restytucji. Tę samą zasługę Jego ofiary przypisuje On teraz ofierze waszej i mojej, gdy ją przyjmuje za swoją własną. [487,1]