PAMIĄTKOWA WIECZERZA – Dlaczego obchodzona?

Pytanie (1911)Dlaczego obchodzicie Wieczerzę Pańską?

Odpowiedź – Ponieważ jest to pamiątka śmierci naszego Pana. A skoro Apostoł powiedział: „To czyńcie, (...) aż przyjdzie” [1 Kor. 11:25-26 NB], rozumiemy, że wierni Pańscy mają pamiętać, iż śmierć Pana jest podstawą ich wiary i posłuszeństwa i że ma nią być aż do czasu, gdy zostaną oni przemienieni i staną się uczestnikami lepszych rzeczy poza zasłoną, mając z Nim udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Czynimy to również z innego powodu. Według naszego zrozumienia Wieczerza Pańska symbolizuje nie tylko ciało i krew naszego Odkupiciela, ale także nasz udział, gdyż Apostoł powiedział: „Kielich błogosławienia, który błogosławimy, izali nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, izali nie jest społecznością ciała Chrystusowego” [1 Kor. 10:16]. Inaczej mówiąc, Apostoł dowodzi, że ci, co w tym uczestniczą, są uczestnikami z Jezusem w Jego cierpieniach i w Jego śmierci. Należymy do tego samego Ciała. Dlatego jest to częścią naszego obecnego zobowiązania, że mamy z Panem cierpieć teraz, abyśmy w przyszłości mogli z Nim królować. [486,1]