ZEBRANIA – Ich ilość.

Pytanie (1916) – Zgromadzenie w Los Angeles ma swoje niedzielne zebrania w następującym porządku: 10:30 niedzielne lekcje z „The Watch Tower”; 13:30 badanie artykułów z „The Watch Tower”; 15:00 wykład; 19:00 beriańskie badanie szóstego Tomu. Niektórzy mówią, że powinniśmy mieć więcej zebrań, inni mówią, że mamy ich za dużo. Niektórzy wyrażają myśl, że powinny być dwa wykłady zamiast jednego. Jaka jest twoja myśl – co byłoby najlepsze dla zboru w tym względzie?

Odpowiedź – W każdej takiej sprawie zgromadzenie powinno samo za siebie decydować. Co do mnie, to powiem, że jest taka kwestia jak za dużo zebrań. W tym przypadku nie uważałbym, aby do obecnych zebrań należało dodawać jeszcze jedno. Gdybym ja był członkiem tutejszego zboru i miał głosować w tej sprawie, to raczej głosowałbym za trzema zebraniami niż za pięcioma. Cztery zebrania to tyle, ile możecie podołać. Z pewnością jest tu wielu takich, którzy mają pewne ziemskie zobowiązania wobec mężów, żon lub dzieci niebędących w Prawdzie, a którym są coś winni w tym świątecznym dniu odpoczynku od pracy.

Mężowi nie będącemu w Prawdzie, dla którego jedynym dniem, gdy może on być w domu, jest niedziela, wydawałoby się, że żona go zaniedbuje, gdyby całą niedzielę była poza domem. Jestem pewien, że każdy z was czułby się tak samo w podobnych okolicznościach. Tak samo żona nie będąca w Prawdzie – gdyby męża mało co widziała nawet w niedzielę, ponieważ byłby on prawie cały dzień na zebraniu – byłaby prawie zupełnie pozbawiona towarzystwa męża. Z pewnością takie coś nie jest słuszne. Mamy rozmaite ziemskie zobowiązania wobec naszych mężów lub żon i nie wolno nam ich zaniedbywać.

Jeżeli zgromadzenie urządza tyle zebrań w niedzielę, to w przypadku niektórych osób byłoby może rozsądne nie uczęszczać na wszystkie. Nawet jeśli ktoś może całą niedzielę poświęcić Panu, to od niego zależy, jak czas ten spędzi. Pewną część swego czasu może chciałby poświęcić na pracę ochotniczą lub na jakąś inną pracę, pewną część na uczestniczenie w badaniu beriańskim, a inną na wysłuchanie kazania. Każdy musi używać swego własnego osądu w tych sprawach. Więcej niż cztery zebrania w jednym dniu to byłoby prawie nierozsądne; a choćby nawet wszyscy mogli zgromadzać się tyle razy, to jeszcze należałoby pamiętać na słowa apostoła: „Skromność [umiarkowanie – KJV] wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom” (Filip. 4:5). Umiarkowanie dotyczy także religijnych zebrań, tak samo jak i każdej innej sprawy. Powinniśmy pamiętać, że siły nasze są ograniczone, musimy więc mieć na względzie tych, co są od nas zależni – naszych mężów, nasze żony, dzieci, bliźnich, krewnych itd. Możemy mieć pewne zobowiązania wobec tych wszystkich, lecz najgłówniejsze dotyczą oczywiście domowników wiary i naszych rodzin, ponieważ ci są na pierwszym miejscu. [483,2]