ZEBRANIA – Rodzaj zebrań.

Pytanie (1916) – Jakiego rodzaju zebrania byłyby najkorzystniejsze?

Odpowiedź – To zależałoby w dużym stopniu od okoliczności. Zauważyliśmy, że jednym z najlepszych zebrań jest badanie beriańskie, a jednak mogą być wypadki wyjątkowe, gdzie zebrania te nie będą najkorzystniejsze. W niektórych wypadkach kazania w niedzielę wieczorem byłyby najkorzystniejsze, a w innych dwa kazania na niedzielnych zebraniach. To ostatnie stanowiłoby jednak przypadek wyjątkowy. Ogólnie biorąc powiedziałbym, że największą korzyść można osiągnąć z badań beriańskich, ponieważ one wymagają osobistego przygotowania i udziału ze strony każdego członka. Nie chcę dawać szczegółowych porad, lecz tylko w ogólnym sensie, a każde zgromadzenie tu reprezentowane niech to zastosuje na swój własny sposób.

Biblia nie mówi nam, ile i jakiego rodzaju zebrania powinniśmy mieć. Pozostawione to zostało duchowi zdrowego zmysłu. Należy mieć na względzie duchową korzyść każdego członka zgromadzenia. „Baczmy jedni na drugich” [Hebr. 10:24 NB]. Niektórzy mogą myśleć, że potrzebują więcej zebrań. Jeżeli zarządzą ich za dużo, to z czasem przekonają się o tym na podstawie zmniejszającej się liczby uczestników i uznają za właściwe mieć mniej zebrań, niż pierwotnie ustalili. Sądzę, że około trzech zebrań w niedzielę byłoby wystarczającą liczbą. Lecz niechaj każdy myśli za siebie i niechaj taką samą wolność myślenia i działania pozostawia innym. Jest to słuszne i sprawiedliwe. To pojęcie sprawiedliwości powinno przenikać wszystkie sprawy życia; sprawiedliwość jest bowiem gruntem stolicy Bożej i powinna być gruntem każdego chrześcijańskiego przedsięwzięcia. W rzeczywistości sprawiedliwość powinna być gruntem wszystkiego, co czynimy. Jeżeli niektórzy w zgromadzeniu chcieliby mieć pięć zebrań, to powiedziałbym: Bardzo dobrze, lecz ja nie będę mógł uczęszczać na wszystkie. Jednak głosować będę za pięcioma z nadzieją, że będą one miały wystarczająco dużo uczestników. [483,1]