ZEBRANIA – Posługiwanie się regułami.

Pytanie (1916) – Czy doradzałbyś, aby tutejsze zgromadzenie w Los Angeles sformułowało szereg przepisów, według których powinny być prowadzone zebrania gospodarcze itp.?

Odpowiedź – Niektórzy bracia gotowi są tworzyć za dużo przepisów i reguł. Ma się rozumieć, iż pewne reguły są potrzebne, bo bez nich bylibyśmy anarchistami; przede wszystkim jednak musimy przestrzegać prawa miłości i sprawiedliwości. Te dwa prawa, odpowiednio przestrzegane, uregulują prawie wszystko. Sprawiedliwość jednak powinna przodować. Ja mam być sprawiedliwy wobec ciebie we wszystkim, lecz nie mam domagać się sprawiedliwości od ciebie. Ty ze swej strony nie powinieneś zamyślać czynić mniej, niż jest sprawiedliwie wobec mnie, a ja oczywiście nie powinienem czynić mniej wobec ciebie. Lecz gdy sam staram się trzymać ściśle sprawiedliwości, nie powinienem domagać się tego od ciebie; mogę oczekiwać od ciebie mniej. Działając według tych dwóch reguł – sprawiedliwości i miłości – nie będziemy potrzebowali wielu innych praw. Moglibyśmy mieć za dużo przepisów, podczas gdy te dwie reguły, zachowane odpowiednio w pamięci, będą nam pomocą w wielu wypadkach. [482,2]