ZEBRANIA – Diakoni, czy mają głosować?

Pytanie (1916) – Czy na zebraniu organizacyjnym głosować nad sprawami mają także diakoni, czy też pozostawione to powinno być tylko starszym jako nadzorcom zboru? Gdyby diakonów było więcej niż starszych, a wszyscy by głosowali, to czy nie znaczyłoby to, że kontrolę nad gospodarczymi sprawami zgromadzenia mieliby diakoni, a nie starsi?

Odpowiedź – Starsi powinni decydować w sprawach duchowych i powinni głosować, lecz zgromadzenie powinno decydować o ilości zebrań. Miejcie tyle zebrań, na ile możecie się zgromadzić, o ile mogą być odpowiednio obsłużone. Niektórzy może nie byliby chętni przyzwalać na dodatkowe zebranie, lecz dobrze byłoby, gdyby mieli na względzie wygodę i duchowe dobro innych. Oni może potrzebują dodatkowego zebrania, gdy zaś ty możesz nie potrzebować; najlepiej więc byłoby zgodzić się na tyle zebrań, ile zgromadzenie uważa za potrzebne do rozwoju poszczególnych członków zboru.

W Brooklynie, gdy ktoś pragnie dodatkowego zebrania, to jest to zgłaszane czasem do mnie, a czasem do kogoś innego. Rozważając tę sprawę, staramy się dowiedzieć, ile osób zamierza uczęszczać na takie zebranie. Jeżeli nie ma dosyć uczestników, to nie doradzamy dodatkowego zebrania. Nie uważalibyśmy za właściwe rozpoczynać dodatkowego zebrania, gdyby nie mogło uczęszczać na nie przynajmniej siedem lub osiem osób i gdybyśmy nie mieli nadziei, że z czasem liczba ta wzrośnie do piętnastu. Lecz gdy liczba uczęszczających doszłaby do trzydziestu, to uważalibyśmy za właściwe podzielić zebranie na dwa, tak aby każda osoba mogła się lepiej rozwijać. Niektórzy z wiernych Pańskich są z natury nieśmiali i gdy na zebraniu jest zbyt wielu uczestników, byliby oni zaniedbani, gdy natomiast obecnych jest niewielu, osoby takie otrzymałyby więcej uwagi, a to pomogłoby w ich rozwoju. [482,1]