ZEBRANIA – Czy starsi w Brooklynie wyznaczają diakonów do prowadzenia zebrań?

Pytanie (1911) – Czy starsi w zgromadzeniu w Brooklynie wyznaczają diakonów do prowadzenia zebrań bez zborowych wyborów w tym względzie itd.?

Odpowiedź – Jest to praca pasterska, a nie praca starszych. Jeden ze starszych w zgromadzeniu w Brooklynie ma powierzony nadzór nad zebraniami i w tym zakresie jest on pomocnikiem pastora i za zgodą pastora wyznaczany jest niekiedy diakon do wykonywania tej czy innej pracy. Na to właśnie obierany jest pastor, aby czuwał nad potrzebami zgromadzenia i zaspokajał je, kiedykolwiek zachodzi potrzeba. Lecz to nie znaczy, że w Brooklynie, czy gdziekolwiek indziej, ktoś mógłby być wyznaczony na stałe do służby, która jest tą samą, jak gdyby był on obrany starszym przez zgromadzenie. Raczej byłaby to sprawa tymczasowa w przypadku nagłej potrzeby i w celu udzielenia diakonowi sposobności do bycia wypróbowanym. [477,1]