ZEBRANIA – Ilość zebrań w nowej miejscowości.

Pytanie (1911) – Niedawno zostało zasugerowane w „The Watch Tower”, że gdy zgromadzenie rozpocznie pracę ewangelizacyjną w jakimś nowym mieście, powinno być nie mniej niż sześć zebrań. Czy byłoby właściwym mieć sześć zebrań też i w takim miejscu, gdzie na drugie zebranie przyszłoby zaledwie dwóch albo trzech zainteresowanych?

Odpowiedź – Nie, gdzie ludzie nie przychodzą, tam nie urządzałbym więcej zebrań. Nie organizujcie zebrań tam, gdzie uczestnikami bylibyście tylko wy sami. Lecz sami musicie zdecydować, ile osób stanowiłoby właściwe zebranie. [476,1]