ZEBRANIA – Metoda prowadzenia, gdy nie ma braci.

Pytanie (1910) – W wypadku małego zboru, gdzie nie ma brata, który mógłby poprowadzić nabożeństwo, jaka powinna być metoda prowadzenia badań beriańskich lub badania „Cieni Przybytku”; chodzi o sytuację, gdy nie ma brata na czele zboru?

Odpowiedź – Co rozumiesz przez to, że nie ma brata na czele zboru?

Brat pytający – Że w zborze nie ma brata; zbór składa się tylko z sióstr.

Odpowiedź – Myślę, że powinny sobie radzić bez brata. Wspomniałem już w VI Tomie, bracie, w odpowiedzi na podobne pytanie, że jeśli chcą, mogą uważać autora tego tomu za obecnego na ich zebraniu, jak zostało to w tym tomie przedstawione.

Pytanie (2) – Czy byłoby właściwe, aby niektóre siostry wstawiały pytania?

Odpowiedź – Oczywiście. Jedyną kwestią odnośnie sióstr jest nauczanie. Nie jest jednak powiedziane, że siostra nie może nauczać sióstr. Apostoł Paweł powiada: „Niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem” [1 Tym. 2:12]. Nie mówi, że niewiasta nie może nauczać dzieci lub sióstr, ale tam gdzie znajdują się mężczyźni i niewiasty w Kościele Chrystusowym, byłoby to rzeczą niewłaściwą i niezgodną z figurą i obrazem Chrystusa jako Głowy. W figurze Chrystus, Głowa, przedstawiony jest w mężczyźnie, a Kościół jest Ciałem, przedstawionym w kobiecie, dlatego nie byłoby właściwe, aby niewiasty nauczały, bo sugerowałoby to, że Kościół naucza Chrystusa. Dlatego Apostoł uczynił to zastrzeżenie jako zgodne z wolą Bożą i my się tego trzymamy. Jednak zupełnie właściwą rzeczą jest, jeśli siostra zadaje pytania, otwiera zebrania i odmawia modlitwę. [472,1]