POŚREDNIK – Kto?

Pytanie (1916) – Proszę wyjaśnić 1 Tym. 2:5-6. Kto jest pośrednikiem?

Odpowiedź – Przypuszczam, drodzy przyjaciele, iż nie spodziewacie się, że miałbym wytłumaczyć ten tekst ze szczegółami, ponieważ zajęłoby nam to resztę pozostającego czasu. Sprawa ta jest bardzo dokładnie opisana w piątym tomie „Wykładów Pisma Świętego”. Musimy zatem skrócić odpowiedź, aby uwzględnić odpowiednio i inne pytania. „Jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie.” To wskazuje na Jezusa jako na jednostkę, a w owym czasie, gdy dał samego siebie, był jedynym. Nie było wówczas członków Jego Ciała. Oddał samego siebie na okup za wszystkich. To dzieło okupu jest podstawą wszystkiego. To pierwsze dzieło Jezus wykonał sam jeden i ani wy, ani ja nie mieliśmy nic wspólnego ze złożeniem tej ceny okupu, ponieważ było to złożenie życia doskonałego człowieka w zamian za doskonałego człowieka. Zaś wy i ja, wszyscy jesteśmy dziećmi pierwszego człowieka i za jego sprawą jesteśmy potępieni, i nie możemy złożyć ceny okupu za naszego brata w żadnym tego słowa znaczeniu. Jezus jeszcze nie stał się pośrednikiem. Nie stanie się pośrednikiem dopóty, dopóki Nowe Przymierze nie zostanie wprowadzone w życie. Jednak w innym znaczeniu jest pośrednikiem, tak jak po Jego narodzeniu w Betlejem nazwany był nowo narodzonym królem – „na tom przyszedł na świat” [Jan 18:37], ale nie objął królestwa jako dziecko i nie miał prawa zostać królem, zanim nie osiągnął dojrzałości i się nie poświęcił oraz nie wcześniej, aż gdy wypełnił to poświęcenie przy swojej śmierci. A jednak proroczo mówiło się o Nim jako o królu dziecięciu; dokładnie tak samo jest z pośrednikiem. Ma On być Pośrednikiem Nowego Przymierza. Zanim jeszcze Jezus przyszedł, Bóg powiedział, że uczyni Nowe Przymierze: Jer. 31:31: „Oto dni idą, mówi Pan, których uczynię z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe” – „odejmę serce kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste” [Ezech. 11:19]. Wszystko to odnosi się do Nowego Przymierza, a zaczyna się od domu Izraela i od domu Judy, zaś rozszerzy się na wszystkie narody ziemi. W obecnym czasie dom Izraela i dom Judy nie są w łasce u Boga.

O specjalnym Nowym Przymierzu wspominał Bóg: „Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze” [Psalm 50:5]. To przymierze ofiary jest tym, które obecnie się liczy. Jezus był pierwszym z tych świętych, który poświęcił się i oddał swe życie w posłuszeństwie woli Ojca. Otworzył drogę, abyśmy mogli złożyć nasze ciała ofiarą przyjemną Bogu. To jest właśnie dzieło obecnego czasu, a całe to grono stanie się członkami wielkiego Pośrednika – jednego Pośrednika. Ciało nie jest jeszcze kompletne. Tylko Jezus przeszedł poza zasłonę. On był Głową. Bóg wzbudził od umarłych najpierw Jezusa, a nas wzbudza przez Jezusa. W ten sposób cały Kościół Chrystusowy jest wzbudzany. „Proroka, jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie” [Dzieje Ap. 3:22-23 NB]. Widzimy, że w Tysiącleciu ten wielki prorok będzie wielkim Pośrednikiem Nowego Przymierza pomiędzy Bogiem a ludzkością. Jezus był wzbudzony pierwszy. W czasie gdy Apostoł pisał te słowa, Jezus był Tym Jednym. Teraz członkowie Jego Ciała są wzbudzani i przyłączani do Głowy. Mamy nadzieję być członkami Chrystusa w chwale; wówczas Pośrednik będzie kompletny i zacznie się dzieło pośredniczenia. [468,1]