POŚREDNIK – Odnośnie człowieka Chrystusa Jezusa.

Pytanie (1913) – „Jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” [1 Tym. 2:5]. Proszę wyjaśnić dalej swoją myśl, jaką wyraziłeś o Chrystusie Nowym Stworzeniu w związku z tym stwierdzeniem „człowiek Chrystus Jezus, pośrednik”.

Odpowiedź – Słowa Apostoła brzmiały: „Jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego”.

Jezus jest tym Pośrednikiem; nie żeby już dokonał dzieła pośrednictwa – On jest tym, który zamierza wykonać to dzieło. Tak samo, jakby na przykład był tu prezydent Wilson, ale jeszcze przed jego inauguracją, a my, wiedząc, że został wybrany, mówilibyśmy o nim: Pan Wilson, który jest prezydentem. Ktoś mógłby powiedzieć, że nie było jeszcze inauguracji, że nie jest on jeszcze prezydentem, ale wiadomo, że jest prezydentem-elektem, jest tym, na którego już oddano głosy; nie ma co do tego wątpliwości, że ma on zostać prezydentem. Tak i w przypadku Jezusa – Apostoł wskazuje na Jezusa i powiada: człowiek Chrystus Jezus oddał samego siebie, jest On tym, który będzie Pośrednikiem, On jest Pośrednikiem, rozpoczął swoje dzieło jako Pośrednik, ponieważ pierwszym Jego dziełem jako Pośrednika jest zabijanie Jego ofiar, a On już wykonał to dzieło w odniesieniu do swojej własnej ofiary oraz przez tysiąc osiemset lat zabija ofiary kozła, który przedstawiał Jego Kościół. To dzieło zabijania klasy kozła, członków swojego Ciała, Chrystus wykonuje przez wszystkie te tysiąc osiemset lat i przez cały ten czas jest On Pośrednikiem sprawującym ofiary i dopiero po ukończeniu dzieła lepszych ofiar będzie w posiadaniu krwi pojednania, którą zapieczętuje Nowe Przymierze. Nowe Stworzenie jest tym, które ma udział w tych wszystkich ofiarach – Jezus i Kościół w ciele. Gdy dokona tego ofiarnego dzieła, wówczas zdejmie szaty ofiarne i przywdzieje szaty chwalebne, tak jak kapłan przywdziewał szatę czci i chwały. Wówczas zakończy to dzieło i gotów będzie błogosławić wszystkich ludzi; wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez tego wielkiego Pośrednika stojącego między Bogiem a ludźmi. [467,2]