UCZTA WESELNA – Kiedy i czym ona będzie?

Pytanie (1906) – Co będzie stanowić weselną ucztę Baranka [Obj. 19:9 NB], na którą zaproszone zostaną panny, towarzyszki Oblubienicy?

Odpowiedź – Odpowiadamy, iż to jest obraz. Jest zaproszenie, oblubieniec przychodzi i wchodzi w związek małżeński, drzwi się zamykają i odbywają się zaślubiny. W ten sposób przedstawione jest połączenie Chrystusa z Kościołem. Kiedy to nastąpi? Gdy ostatni członek Ciała dokona swego biegu i dostąpi przemiany do chwały Pana, wtedy małżeństwo zostanie zawarte, czyli dokona się połączenie. Czy będą mieć oni ucztę i usiądą z nożami i widelcami na krzesłach i czy dostaną coś do jedzenia? Nie, nie takiego rodzaju będzie to uczta. My mamy ucztę tu na tej konwencji, drodzy przyjaciele, bez noży i widelców. Ucztujemy nad Boskim Słowem i Prawdą. Nasz Pan przedstawia to jako wielką ucztę i wielki czas błogosławieństw; my nie wiemy, co to będzie. On ukazuje pewne obrazy naszkicowane z rzeczy ziemskich, aby nam dać lepsze pojęcie, że będzie to coś wspaniałego, czego nie można opisać. Kto tam będzie? Odpowiadamy, że będzie tam Oblubienica Chrystusowa i że będą tam panny, towarzyszki Oblubienicy, które idą za nią. Wyobrażają one Wielkie Grono. One także, mówi prorok, będą przyprowadzone blisko przed oblicze Króla.

Dzięki Bogu Wielkie Grono będzie zaproszone do uczestnictwa w uczcie wesela Barankowego, do wzięcia udziału w chwalebnych błogosławieństwach i łaskach Bożych, które sprawią w ich sercach radość i będą nagrodą za wszystkie ich próby i trudności w obecnym czasie. [462,2]