MAŁŻEŃSTWO – W Tysiącleciu.

Pytanie (1911)Czy będą się żenić i wydawać za mąż w Tysiącleciu?

Odpowiedź – Podczas Tysiąclecia, podczas owego tysiąca lat aniołowie nie będą się żenić ani za mąż wydawać. Oni nigdy się nie żenili i nie będą się żenić wtedy. Członkowie Kościoła również nie będą się żenić ani za mąż wydawać, ponieważ będą w tym względzie jak aniołowie i nie będą posiadać cech żadnej płci. A co do ludzkości, to Pismo Święte nie pokazuje nam tego wyraźnie. Mówi, że ci, co dostąpią przyszłego wieku, czyli zmartwychwstania, nie będą się żenić ani wydawać za mąż. Dostąpienie zmartwychwstania wydaje się oznaczać postęp aż do osiągnięcia zupełnego zmartwychwstania. Inaczej mówiąc, zmartwychwstanie nie nastąpi z chwilą, gdy dana osoba będzie wskrzeszona z grobu; ono tam się rozpocznie i z każdym krokiem, jaki wskrzeszony człowiek uczyni w kierunku pełnej doskonałości, będzie posiadał więcej zmartwychwstania, aż osiągnie całkowitą doskonałość, a jego zmartwychwstanie zostanie ukończone i będzie on podniesiony z grzechu, niedoskonałości i śmierci. Ci, co dojdą do tego szczytu rozwoju, do zmartwychwstania, nie będą się żenić ani wydawać za mąż. Lecz jak będzie podczas Tysiąclecia, można się tylko domyślać, ponieważ nie ma wersetów na ten temat. Domyślam się jedynie, że będziemy mieć do czynienia ze stopniowym zanikaniem, aż do zupełnego ustania. To jest tylko moim domysłem, dlatego czynię różnicę między domyślaniem się a tym, co mówi Pismo Święte. [462,1]