MAŁŻEŃSTWO – Czy robi z mężczyzny tyrana?

Pytanie (1909)Dlaczego tak powszechne i tak nierozsądnie stosowane jest między braćmi, jak i pomiędzy wszystkimi ludźmi pojęcie, że ponieważ mąż jest głową domu, to już koniecznie musi być drobnym tyranem, zwłaszcza w sprawie stosunków małżeńskich?

Odpowiedź – Przypuszczam, że pojęcie to jest tak powszechne dlatego, że tak się często dzieje. To wszystko, co mogę powiedzieć. Myślę jednak, że wszyscy, którzy są w Chrystusie, mają zmysł Chrystusowy, unikają wszystkiego, co mogłoby mieć związek z tyranią. Niekiedy tyranią może być nazywane coś, co wcale nią nie jest. Każdy powinien się nauczyć, że władza, jaką Pan pozwala mu dzierżyć, jest władzą wypływającą z miłości. Najlepszą radę, jaką potrafimy dać w tym względzie, podaliśmy w szóstym tomie „Wykładów Pisma Świętego”. Ganimy wszystko, co ma jakikolwiek pozór tyranii. Jest inny, o wiele zacniejszy sposób i nie jest to tyrania. [460,1]