META – Odnośnie Wielkiego Grona i Malutkiego Stadka.

Pytanie (1910)Czy jest różnica miedzy metą osiąganą przez Wielkie Grono a metą osiąganą przez Malutkie Stadko [Filip. 3:14 BT]?

Odpowiedź – Malutkie Stadko poświęciło się nie tylko po to, by być posłusznym wszelkim wymaganiom sprawiedliwości, ale zgodziło się czynić wolę Bożą za wszelką cenę, bez względu na to, czy sprawiedliwość tego wymaga, czy nie. To, co musisz ofiarować, jest czymś więcej, aniżeli nakazuje lub mogłaby nakazać sprawiedliwość. Tak jak było w przypadku Pana Jezusa. Sprawiedliwość mogła od Niego wymagać, aby zachował Zakon, lecz nie mogła wymagać, żeby złożył w ofierze swoje życie. Bóg wymaga od każdego człowieka, żeby zachowywał Jego prawo, lecz nie wymaga od niego, aby stawił swoje ciało ofiarą żywą, jest to raczej zaproszenie. Bóg nikogo nie zaprasza do przestrzegania Jego prawa, lecz mówi, że jeżeli nie będziecie go przestrzegać, to taki a taki będzie rezultat; „taki jest mój standard”. Bóg stawia przed nami taki wzór – abyśmy miłowali Pana Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy i ze wszystkich sił, a bliźniego jak siebie samego [Łuk. 10:27]. Lecz ktoś powie: Nie jesteśmy w stanie wypełnić tego prawa. To prawda, nie jesteśmy, o ile chodzi o ciało, ale możemy je zachować w naszym umyśle i sercu. Jesteśmy zobowiązani to czynić. Gdybyśmy tego nie zachowali, okazalibyśmy się niegodnymi żywota wiecznego.

Podobnie musi być z Wielkim Gronem. Nie może ono nie wypełniać tego prawa Bożego. Zobowiązało się czynić więcej, lecz musi dojść do mety prawa miłości. To będzie standardem dla całego rodzaju ludzkiego w przyszłym wieku, kiedy to ludzie będą musieli go osiągnąć. Jeżeli ktoś nie dojdzie do tego w ciągu tysiąca lat, to przy końcu owego wieku okaże się niegodnym życia wiecznego. Zatem, jak myślicie, drodzy przyjaciele, czy świat nie będzie się składał z całkiem miłych ludzi? Ja myślę, że ludzie będą dobrzy. Gdy Jezus dokona tego dzieła, to zapewniam was, że cała ludzkość będzie doskonałym wyobrażeniem Bożej mocy i świętobliwości. [454,1]