MARA – Osłodzenie wód w Mara.

Pytanie (1910-Z)Jakie figuralne znaczenie kryje się w tym, że kiedy okazało się, iż wody w Mara są gorzkie, a Izraelici nie mieli wody do picia, Mojżesz kazał ściąć pewne drzewo i wrzucić do strumienia, co spowodowało, że woda stała się słodka?

Odpowiedź – Wskutek grzechu Adamowego nie pozostało ludowi Bożemu nic odżywczego do picia. Ci, którzy pragnęli być Jego ludem, którzy pozostawili za sobą świat, znaleźli mało pociechy, jeśli można tak powiedzieć, z zarządzeń Zakonu, które sprowadzały tylko potępienie. Jednak w słusznym czasie Bóg sprawił, że nastąpiła śmierć Pana naszego Jezusa i że przez tę śmierć – przez poselstwo o okupowej ofierze – ci, co czerpią z tego faktu, z tej wody, nie odczuwają już gorzkiego smaku.

Możemy powiedzieć, że nie jest nierozsądnym uważać, iż jest pewien związek między tamtym zdarzeniem a naszymi czasami. W ciągu wieków średnich woda żywota została zanieczyszczona i wobec tego była niepożądana. Kiedy przyszliśmy do wód Słowa Pańskiego i stwierdziliśmy, że są stęchłe i nieczyste, mdlące i niezdrowe, Pan w opatrzności swojej pokazał nam, wyraźniej, aniżeli mogliśmy to widzieć poprzednio, wielką doktrynę okupu, powód, dla którego nasz Pan Jezus poniósł śmierć. Tu ukazała się Boża miłość i miłosierdzie. Od czasu poznania tej prawdy, czyli odkąd prawda ta zetknęła się z naukami średniowiecza i oczyściła je, pijemy ją z radością i orzeźwieniem.

Nie wiemy, czy zamierzone było takie porównanie, ale zawsze możemy wyciągnąć z tego naukę, która jest prawdziwa bez względu na to, czy było to zamierzone, czy nie. [453,2]