MIESZKANIA – Wiele w domu Ojca.

Pytanie (1911)„W domu Ojca mego wiele jest mieszkań” [Jan 14:2 NB]. Co to oznacza?

Odpowiedź – Dom Ojca naszego, w szerszym znaczeniu tego słowa, oznacza wszechświat i różnych członków Jego wielkiej rodziny. Bóg posiada jedną część swojej wielkiej rodziny na poziomie anielskim, a ilu jest aniołów, nie wiemy. Inną część Jego rodziny stanowią serafinowie i cherubiny, o których niewiele wiemy. Ma także inne części swojej duchowej rodziny, o których zdaje się wspominać Apostoł [Efezj. 1:21; Efezj. 3:10; Kol. 1:16], ale nie wiemy, jakie są ich szczególne właściwości, gdyż nie zostało to wyjawione, poza tym, że istnieją różne stopnie rodziny naszego Ojca na poziomie duchowym. Oprócz tego Kościół ma być na poziomie duchowym.

Bóg posiada także część swojej rodziny na poziomie ludzkim. Dla wszystkich tych rodzajów swej rodziny zapewnił Bóg odpowiednie miejsca. Zabezpieczył już aniołów; mają one swój poziom, swoje miejsce, swoje warunki im przeznaczone. Tak samo Bóg przygotował miejsce dla ludzkości; ziemia została stworzona dla ludzi.

Ale teraz stała się rzecz nowa; przyszedł Pan Jezus i powołał Kościół, a ten Kościół wraz z Nim ma stanowić Nowe Stworzenie. Nie było jeszcze miejsca dla Nowego Stworzenia; miało to być zupełnie nowe stworzenie. Przeto Mistrz, który był pierworodnym tego Nowego Stworzenia, kiedy wstąpił na wysokość, dał nam słowo, że jeśli będziemy wiernymi Jego członkami, On pójdzie przed nami i przygotuje nam miejsce. Mówi nam też, jakie to będzie miejsce; mianowicie, że będzie ono na poziomie boskiej natury. Święty Piotr stwierdza, że Bóg darował nam nader wielkie i kosztowne obietnice i że przez te obietnice, działające w nas, by pełnić będziemy wolę Boga i Jemu się podobać, możemy się stać współuczestnikami boskiej natury. Wszyscy, którzy staną się uczestnikami boskiej natury, otrzymają miejsce zaraz przy Ojcu, w Jego mieszkaniu – Ojciec, Syn, Oblubienica, czyli „małżonka Barankowa”, a potem wszystkie inne poniższe stany. [453,1]