MIESZKANIE – Przygotowanie miejsca dla uczniów.

Pytanie (1909)„W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce” (Jan 14:2 NB). Czy Chrystus miał na myśli, że przygotuje miejsce dla uczniów, czy też, że ich przygotuje do tego miejsca?

Odpowiedź – Jak mam ten obraz przed oczyma, to wyobrażam sobie, że nasz Ojciec Niebieski ma wiele różnych zarządzeń, czyli części, w swoim planie. Było jedno zarządzenie, czyli dział, dla cherubinów, inny dla serafinów, a jeszcze inne dla aniołów. Co do ziemskiego zarządzenia dla człowieka, było ono już dla niego uczynione, ale nie było jeszcze miejsca przygotowanego we wszechświecie Boga dla Nowego Stworzenia, jakie Bóg zamierzał rozwinąć. Dlatego nasz Pan powiedział: „Idę, abym wam zgotował”. Pan umożliwił nam wejście razem z Nim, jak czytamy: „Jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni” [Rzym. 8:17]. Gdyby Jezus zastosował swoją zasługę na rzecz Żydów już wówczas, stosownie do Nowego Przymierza, błogosławieństwa popłynęłyby w tamtym kierunku i nie byłoby dla nas już żadnego miejsca. Ale Jezus zastosował tę samą zasługę na naszą korzyść i przez to daje nam sposobność ofiarowania się z Nim i uczestniczenia w Jego wysokiej naturze. Prawdą jest także, że Jezus przygotowuje swoich uczniów do zajęcia tego miejsca. [452,2]