POŻĄDLIWOŚĆ – Zmienione znaczenie.

Pytanie (1905) – Co mamy rozumieć przez słowo pożądliwość? „Uszedłszy skażenia tego, które jest na świecie w pożądliwościach” [2 Piotra 1:4].

Odpowiedź – Nasze słowo „pożądliwość” zmieniło swoje znaczenie dosyć istotnie. W języku greckim ma ono o wiele szersze znaczenie. Dzisiaj jest ogólnie ograniczone do znaczenia niemoralnego pożądania, cielesnego pożądania. Pierwotnie oznaczało ziemskie pożądliwości, jak na przykład pożądanie władzy. [451,2]