LUCYFER – Jego poprzednie zajęcie.

Pytanie (1913)Czy jest jakaś wskazówka w Piśmie Świętym, że Lucyfer otrzymał nadzór lub został dozorcą stworzenia Boskiego na ziemi, czyli królestwa przy stworzeniu?

Odpowiedź – Nie znamy takiego wersetu w Piśmie Świętym, który wskazywałby, że Szatan otrzymał jurysdykcję, czyli władzę nad ludzkością lub ziemią. [451,1]