MIŁOŚĆ – Czego jest dowodem?

Pytanie (1913)Jaki jest najpewniejszy dowód, że przeszliśmy z śmierci do żywota i że jesteśmy synami Bożymi?

Odpowiedź – Apostoł w tej właśnie sprawie tak się wypowiada: „Wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy braci (1 Jana 3:14). Jest to najważniejszy dowód, drodzy bracia, i dobrze uczynimy, gdy zachowamy to w pamięci. Gdybyśmy stracili miłość do braci, byłby to niedobry znak, tak samo niedobrym znakiem byłoby, gdybyśmy nigdy nie czuli miłości do braci. Najlepszym znakiem jest to, gdy miłujemy inne dzieci Boże, bez względu na kolor ich skóry, płeć, stanowisko lub na to, czy są bogaci, czy biedni, wolni czy zniewoleni; jeżeli miłujesz Pana, musisz także miłować tych wszystkich, których On miłuje i których wybrał. Wszyscy należymy do Pana i każdy członek rodziny Pańskiej musi być wierny wobec każdego innego członka tejże rodziny. Musimy mieć ducha Mistrza, lecz aby go mieć, musimy miłować wszystkich spłodzonych przez Boga. „Wszelki, co miłuje tego, który urodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony” – 1 Jana 5:1. [450,1]