MIŁOŚĆ – Agape a filadelfia.

Pytanie (1909)Gdy jest powiedziane, żeby dodać agape do filadelfii [2 Piotra 1:7], czy to znaczy, że mamy osiągnąć wyższą miłość do braci, aniżeli wyrażone to jest w słowie filadelfia?

Odpowiedź – Ja rozumiem, że miłość agape oznacza miłość w najszerszym znaczeniu. Braci miłujemy miłością filadelfia, ponieważ oni są naszymi braćmi. Możemy nie miłować ich dziwactw i możemy nie miłować wszystkich ich cech, lecz jako braci, miłujemy ich, czy są czarni, czy biali, zniewoleni lub wolni, ponieważ są braćmi, towarzyszami w tym samym biegu. Lecz gdy osiągamy miłość agape, to znaczy, że miłujemy wszystkich innych. [448,2]