LOGOS – Natura Logosa.

Pytanie (1906) – Którym wersetem można by się posłużyć jako dowodem na to, że Jezus nie miał boskiej natury przed przyjściem w ciele?

Odpowiedź – Odpowiadam, że dowodzić należałoby poprzez odwrócenie pytania. Jakim wersetem ktoś mógłby udowodnić, że Jezus miał boską naturę, zanim stał się człowiekiem? Odpowiadamy, że nie ma takich wersetów, które udowadniałyby, że Jezus miał boską naturę, zanim przyszedł na świat w ludzkim ciele, ale sama logika dowodzi, że nie miał On boskiej natury. Logika nam podpowiada, że natura boska jest najwyższą ze wszystkich natur, jest nieśmiertelna, nie może cierpieć ani umrzeć; nie potrzebuje żadnego zasilania ani jakiegokolwiek podtrzymywania. Gdyby więc Pan Jezus posiadał to, co jest przymiotem boskiej natury, czyli nieśmiertelność, to nie mógłby umrzeć, a w takim razie, po co przychodziłby na świat umierać, skoro byłoby to niemożliwe. Widzicie więc logikę tego rozumowania, że nie mógł On posiadać boskiej natury, a w Piśmie Świętym nie ma nic takiego, co by wskazywało, że ją posiadał. Wobec tego należałoby rozumieć, że natura ta była dla Niego wielkim błogosławieństwem i nagrodą daną Mu przez Ojca, jak wyraźnie stwierdza Pismo Święte. Jezus sam się uniżył, przyjął kształt niewolnika, stał się podobny ludziom, upokorzył się aż do śmierci krzyżowej i dlatego – na tej podstawie – Bóg wielce Go wywyższył. Gdyby Jezus wcześniej posiadał naturę boską, najwyższą ze wszystkich, to w jaki sposób Ojciec mógłby Go jeszcze bardziej wywyższyć, gdy okazał posłuszeństwo aż do śmierci? Byłoby to jedynie przywróceniem Go z powrotem do tego, czym był przedtem. Nie byłoby to żadnym wywyższeniem. A Pismo Święte wyraźnie mówi, że za Jego posłuszeństwo Bóg nader Go wywyższył i darował Mu imię, które jest nad wszelkie imię. [447,1]