PRAWA ŻYCIOWE – Prawo do życia.

Pytanie (1916-Z) – Co mamy rozumieć przez wyrażenia „prawo do życia” i „prawa życiowe”? Jaka jest różnica między tymi wyrażeniami?

Odpowiedź – Ktoś może posiadać prawo do życia przez pozostawanie w harmonii z Bogiem, ponieważ Bóg postanowił, że wszystkie Jego inteligentne istoty mogą kontynuować życie, jeżeli będą żyć w zgodzie z Jego Boskim prawem i wymaganiami. Zatem prawo do życia posiadał na początku pierwszy rodzic Adam. On miał prawo do życia i byłby nie utracił tego prawa, gdyby nie zgrzeszył. Jezus również miał prawo do życia. Nie tylko wtedy, zanim przyszedł na ziemię, ale i później, gdy się stał człowiekiem Jezusem – miał prawo do życia. Z powodu tego prawa mógł złożyć to życie w ofierze za Adama i cały jego rodzaj. Po złożeniu z siebie ofiary przy chrzcie Jezus nie miał więcej prawa do życia jako człowiek, ponieważ to prawo ofiarował. Będąc jednak spłodzonym z ducha świętego, otrzymał prawo do życia jako Nowe Stworzenie, duchowo spłodzone, chyba że utraciłby to prawo przez pogwałcenie Boskiego prawa lub w jakikolwiek sposób złamałby uczynioną z Bogiem umowę, czyli przymierze. Rodzaj ludzki będzie miał prawo do życia po Tysiącleciu, gdy dojdzie już do doskonałości, gdy przejdzie pod władzę Boga Ojca i zostanie przez Niego przyjęty. Wtedy ludzkość będzie miała takie same prawo do życia, jakie posiadał ojciec Adam na początku, zanim zgrzeszył.

Co się tyczy „praw życiowych”, wyrażenie to może być użyte w różny sposób. Gdy zastosujemy je na przykład do Jezusa Chrystusa, mówiąc, że posiadał prawa życiowe, to mamy na myśli, że składając w ofierze to ludzkie życie, nie uczynił niczego takiego, przez co mógłby je zaprzepaścić. Zgodził się to życie złożyć w ofierze; ono prawnie należało do Niego, inaczej nie mógłby go użyć na korzyść innych. Jezus zatrzymał to prawo z powodu swojej osobistej sprawiedliwości. Zatem Jezus posiada prawo do życia ludzkiego, ponieważ zgodził się, ażeby to życie zostało od Niego odjęte, ale go nie utracił. Nasz Pan dotąd posiada prawa życiowe jako istota ludzka, chociaż nie potrzebuje już praw życiowych dla siebie, odkąd posiada coś znacznie lepszego, a przy tym nie mógłby używać jednego i drugiego życia w tym samym czasie. Jezus posiada boskie prawa życiowe, jak również wciąż posiada do swojej dyspozycji prawo do życia ludzkiego, które ma dać jako cenę okupową, jako wyrównanie za Adama i wszystko, co było przez niego utracone. [446,4]