PRAWA DO ŻYCIA – Czy Adamowe przypisane są Kościołowi?

Pytanie (1912) – Czy jest w jakimkolwiek sensie poprawnie mówić, że Adamowe prawa do życia są przypisane Kościołowi?

Odpowiedź – Absolutnie nie! Adam nie miał żadnych praw do życia, które mógłby przypisać. Wszystko utracił. Ani cząsteczka życia nie była Adamowi pozostawiona i dlatego nie miał niczego do przypisania czy do udzielenia komukolwiek. Ponieważ Adam nie miał tych praw dla samego siebie, to z pewnością nie mógł ich przypisać komukolwiek innemu. [446,2]