PRAWA DO ŻYCIA – Czy Adam ma jakiekolwiek?

Pytanie (1912) – Czy Adam ma obecnie jakiekolwiek prawa do życia?

Odpowiedź – Nie, Adam nie ma obecnie żadnych praw do życia, tak samo, jak nie ma go żadne z jego dzieci, z wyjątkiem tej garstki, która przyjęła Chrystusa w prawdziwym tego słowa znaczeniu. „Kto ma Syna, ma żywot” [1 Jana 5:12]. Nie ma praw do życia dla nikogo, jak tylko dla tych, którzy przyjęli Chrystusa i poddali się Jego warunkom. Nawet święci Starego Testamentu nie mają jeszcze praw do życia. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, oni pierwsi otrzymają błogosławieństwa i dojdą do harmonii z Bogiem, ale nie dostaną praw do życia prędzej, aż dopiero na końcu tysiąca lat. Wszyscy dostaną prawa do życia przy końcu Tysiąclecia. Pan Jezus uczestniczy w przygotowywaniu nas, ale tylko Bóg, Sędzia, jest tym, który daje żywot wieczny. On jest Ojcem wszystkich, którzy będą Jego dziećmi. Dlatego obecnie nie ma żadnych praw do życia ani dla Adama, ani dla jego dzieci. Dopiero przygotowywane są zarządzenia, a wielki plan Boży na pewno rozwija się i wykonuje. Przyjdzie czas, kiedy zabrzmią słowa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego! [Mat. 25:34], a wówczas ci, którzy będą w harmonii z Bogiem, otrzymają swoje prawa do życia. Jeszcze raz powtarzam, Adam nie ma obecnie żadnych praw do życia, ale nadchodzi czas dla niego i dla jego dzieci. [446,1]