PRAWA DO ŻYCIA – W porównaniu z zasługą.

Pytanie (1912) – Jaka jest różnica między Jezusowymi prawami do życia a Jego zasługą?

Odpowiedź – Odpowiedź w zupełności zależy od myśli i punktu widzenia osoby pytającej. Jezus ma zasługę, o której już była mowa i zasługi tej nie odda nigdy nikomu. Nie odda swojej zasługi jako Syn Boży. Gdyby ją oddał w takim znaczeniu, nie zostałoby z niej nic dla Niego. Jednakże myśl będąca podłożem tego pytania może być całkiem słuszna. Ofiara, jaką Jezus uczynił i jakiej dokonał na Kalwarii, była szczególnym darem dla Niego samego i na tej podstawie otrzymał On wyższą naturę. Złożył swoją ziemską naturę i to zostało Mu zaliczone na Jego korzyść. Wszystko zależy od tego, jak używamy tego słowa „natura”. Ziemską naturę, czyli życie, Jezus złożył w ofierze i to ma być użyte jako cena okupowa za cały świat, skoro tylko Jezus będzie gotowy objąć panowanie nad światem, lecz to się jeszcze nie stało. Jeszcze „świat wszystek w złem położony jest” [1 Jana 5:19]. A przecież świat nie leżałby ciągle jeszcze w złym, gdyby, jak to nam mówią niektórzy ludzie, Jezus zastosował już swoją zasługę. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, Jezus obejmie swą wielką władzę i będzie gotowy do błogosławienia; wówczas zastosuje swoją zasługę, czyli zasługę swych ziemskich praw do życia, na rzecz całej ludzkości, wszelkiego ciała. Wtedy zaczną się błogosławieństwa dla „wszelkiego ciała”, albowiem Królestwo będzie źródłem wszystkich błogosławieństw. To jeszcze nie jest zastosowane wobec świata. Ludzie ciągle jeszcze są dziećmi gniewu, ale gdy Jezus zastosuje swoją zasługę, ludzie już więcej nie będą dziećmi gniewu. Potem wszyscy zostaną oddani Chrystusowi, zaś sprawiedliwość będzie patrzeć tylko na Jezusa, a nie na ludzkość. Wreszcie przy końcu tysiąca lat Jezus ustąpi i odda wszystkich ludzi w ręce swego Ojca, albowiem ludzie będą już wówczas mogli stanąć przed obliczem Boga. [444,2]