PRAWA DO ŻYCIA – Ich potrzeba.

Pytanie (1911-Z) – Czy Chrystus mógłby zostać ojcem wieczności dla świata, gdyby nie miał do swej dyspozycji ziemskich praw do życia?

Odpowiedź – Gdyby nasz Pan Jezus nie posiadał prawa do ziemskiego życia, aby oddać to prawo Adamowi i jego rodzajowi w ciągu Tysiąclecia, to nie można by wówczas powiedzieć o Nim, że jest ojcem rodzaju ludzkiego. Nie mógłby odrodzić ludzkości, dopóki nie miałby życia do oddania, życia ziemskiego. [444,1]