PRAWA DO ŻYCIA – Czy my rzeczywiście je poświęcamy?

Pytanie (1911-Z) – Czy podkapłani ofiarowują swoje ziemskie prawa do życia?

Odpowiedź – Skoro Bóg zamierza dać życie wieczne tylko tym, którzy są doskonali i skoro, będąc z rodu Adamowego, jesteśmy niedoskonali, to nie posiadamy do złożenia w ofierze żadnych życiowych praw. Jednak Jezus ukazał się jako nasz Orędownik i zamierza pomóc nam, jeżeli pragniemy pójść w Jego ślady i w ten sposób stać się współuczestnikami Jego ofiary, a potem uwielbienia w Królestwie.

Aby nam to umożliwić, Jezus postanawia przydzielić nam odpowiednią część swojej zasługi, aby przez to pokryć wszystkie nasze ułomności i braki. My jednak nie składamy tej zasługi przypisanej nam przez naszego Pana. Tym, co dajemy ze swej strony, jest wiara, że nasz wielki Orędownik może pokryć nasze ułomności. Jezus przykrywa to, co niedoskonałe, a potem składa nas jako ofiarę, zaś Ojciec przyjmuje tę ofiarę. W rzeczywistości nigdy nie mieliśmy żadnych praw do życia, aby je ofiarować. [443,1]