PRAWA DO ŻYCIA – Kiedy oddawane?

Pytanie (1911) – Kiedy oddajemy nasze prawo do życia: przy poświęceniu czy z chwilą śmierci?

Odpowiedź – Oddajemy nasze prawa do życia przy poświęceniu. To jest najgłówniejsza rzecz, jaką oddajecie. Oddajecie to, co macie, a macie niewiele – każdy ma bardzo malutko. Lecz Bóg w Chrystusie przygotował dla każdego członka rodzaju ludzkiego prawo do ziemskiego życia przez Jezusa, a należy ono do was w znaczeniu przypisania od chwili, kiedy uwierzyliście w Jezusa i zrozumieliście, że Bóg ma plan restytucji dla wszystkich ludzi na świecie. Wy możecie sobie powiedzieć i ja mogę sobie powiedzieć: „Mam mało życia teraz, bardzo mało. Ale Bóg postanowił, że w przyszłości przez Odkupiciela mam otrzymać przyszłe ludzkie życie. To życie będzie mi przypisane teraz przez miłosierdzie Boże, abym mógł oddać wszystko, co posiadam. Oddaję więc to wszystko, do czego teraz mam prawo, jak również wszystko, co będzie do mnie należeć w przyszłości, gdybym zachował swoją ludzką naturę i gdybym domagał się praw moich jako ludzka istota, dzięki ogólnej zasłudze ofiary Chrystusowej”. Tak więc oddajemy wszystkie nasze prawa do życia w chwili poświęcenia się – te obecne i te przyszłe. A kiedy Jezus oddał swoje prawa do życia: nad Jordanem, na Kalwarii czy w dniu zesłania ducha świętego? Jezus oddał swoje prawa do życia nad Jordanem. Oddał wszystko w ręce Ojca. „Oto idę, (...) abym czynił, o Boże, wolę twoją” [Hebr. 10:7]. Jezus nie zatrzymał dla siebie niczego, oddał wszystko. [441,3]