ŻYCIODAWCA – Duchowi rodzice z ziemskimi dziećmi.

Pytanie (1905) – Jeżeli Chrystus będzie życiodawcą, a Kościół matką, to jak dzieci z klasy restytucyjnej mogą być ludzkiej natury?

Odpowiedź – Jeżeli chodzi o ziemię, to będzie to kwestia przysposobienia. Oni byli dziećmi Adama, a Chrystus zaproponował danie im życia w zamian za to, które utracili w Adamie. Lecz nie będą oni spłodzeni w takim znaczeniu, jak jesteśmy spłodzeni my; obietnicą dla nich jest przywrócenie do tego, co utracili w Adamie. Wtóry Adam zajmie miejsce pierwszego Adama. Otrzymają od Chrystusa życie, które On położył za świat. Inaczej nie byłoby dla nich życia. [441,2]