ŻYCIE WIECZNE – Ostateczna próba zadecyduje o tym.

Pytanie (1912-Z) – Czy restytucja obejmuje prawo do życia wiecznego, czy też kwestia prawa do życia wiecznego będzie rozstrzygnięta w czasie ostatecznej próby, jaka nastąpi przy końcu Tysiąclecia?

Odpowiedź – Doskonałość pierwotnie dana była Adamowi i z racji tej swojej doskonałości miał on prawo do życia, jeśli byłby posłuszny. Ale tak jak Bóg uważał za stosowne poddać ojca Adama próbie, tak samo podda próbie rodzaj ludzki. W ostatecznej próbie, kiedy już Królestwo przekazane zostanie Ojcu, nastąpi sprawdzenie, kto będzie godny dostąpić prawa do życia i zatrzymać je wiecznie. Tysiącletnie panowanie Chrystusa będzie miało na celu doprowadzenie ludzi do doskonałości. Na końcu tego panowania ci, którzy będą doskonali, zostaną przekazani Ojcu. Nowe Przymierze dokona dla nich tego wszystkiego, co miało wykonać. Lecz zanim Bóg uzna ich za godnych życia wiecznego, podda ich indywidualnej próbie, bez żadnego pośrednika. Możemy być pewni, że próba ta będzie decydująca i sprawiedliwa. [441,1]