ŻYCIE – Posiadane przez człowieka Jezusa i przez Jezusa jako Chrystusa.

Pytanie (1916) – Czy nasz Pan Jezus Chrystus ma takie samo życie, jakie miał człowiek Jezus?

Odpowiedź – Nie jesteśmy pewni, co pytający ma na myśli. Powiedzieliśmy w pierwszym tomie [„Wykładów Pisma Świętego”], że każde życie jest takie samo. Życie jest życiem. Bóg ma życie. Aniołowie mają życie. Człowiek ma życie. Zwierzęta mają życie. Ptaki i ryby mają życie. Ma się rozumieć, że Jezus ma to samo życie, jakie miał poprzednio. Natury się różnią; i tak, Bóg ma życie na poziomie boskim, czyli ma boską naturę; cherubini mają życie na swoim poziomie, aniołowie na swoim, ludzie na swoim, zwierzęta na swoim itd. Każda z tych istot ma życie stosownie do swej natury. Być może pytający miał na myśli, czy Jezus ma tę samą naturę i życie na tym samym poziomie co poprzednio. W takim razie odpowiedź nasza byłaby – nie. „Umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem” [1 Piotra 3:18]. Był On istotą duchową z duchową naturą, a zatem po zmartwychwstaniu miał życie duchowe; zaś jako człowiek, Jezus był natury ludzkiej, miał ludzkie władze i życie. Jako Logos i Boży przedstawiciel miał duchowe życie. Potem zstąpił na ziemię, aby ofiarować samego siebie. Gdy ofiarował się i dokończył dzieła powierzonego Mu przez Ojca, Ojciec wzbudził Go od umarłych, a Jezus pokazał swoją przemianę w tym, że okazywał się w różnych postaciach, dowodząc, iż był istotą duchową z inną naturą. Nie pokazywał się jako człowiek, ale po zmartwychwstaniu okazywał się jako istota duchowa i tym samym pokazał przemianę swojej natury z ludzkiej na boską. [440,2]