ŻYCIE – Przy końcu Tysiąclecia.

Pytanie (1910) – Czy oczyszczona ludzkość przy końcu Tysiąclecia będzie mieć żywot wieczny, czy wiecznotrwały?

Odpowiedź – Odpowiadam, że wyrażenia „wiecznotrwały” i „wieczny” nie są używane w Piśmie Świętym z taką ścisłością, jak pytający tutaj zdaje się wnioskować. Ogólna myśl Pisma Świętego zdaje się mówić nie o życiu wiecznym, lecz o życiu wiecznotrwałym, jeżeli w ogóle chcecie czynić różnicę między tymi wyrażeniami. Ale większość ludzi nie rozróżnia pomiędzy tymi wyrażeniami i mówiąc o życiu wiecznym, rozumie przez to życie, które trwa na zawsze. A jeżeli mówią o życiu wiecznotrwałym, to także rozumieją pod tym pojęciem życie, które trwa wiecznie; dlatego w żadnym wypadku nie popełniają tu pomyłki. Ale jeślibyście dodali do słowa „wieczne” coś, co oznaczałoby „nieśmiertelne”, wówczas popełnilibyście błąd. Nie jest właściwe używać tego wyrażenia w tym znaczeniu; świat nie otrzyma nieśmiertelności, lecz życie wiecznotrwałe albo w innym znaczeniu tego słowa, wieczne czy niekończące się. [440,1]