LEWICI – Na dziedzińcu w Dniu Pojednania.

Pytanie (1913)Czy Lewici mieli dostęp do dziedzińca w Dniu Pojednania? Czy Lewici są przedstawiani przez obóz, czy przez dziedziniec?

Odpowiedź – Nie przypominam sobie nic, co wyraźnie stwierdzałoby, że Lewici byli na dziedzińcu w Dniu Pojednania. Uważam jednak, że byli. Nie przypominam sobie żadnego zakazu odnośnie ich przebywania na dziedzińcu w tym dniu. Możemy zauważyć, że Lewici są podwójnym obrazem. My obejmujemy stanowisko Lewitów względem Boga, gdy przystępujemy do Niego i pragniemy czynić jakąkolwiek służbę oraz mówimy: Panie, jeżeli masz cokolwiek dla mnie do wykonania, chętnie chcę mieć w tym udział. Czy jesteś poświęcony, bracie? Nie, nie jestem poświęcony – mógłby powiedzieć ten brat – lecz sympatyzuję ze wszystkim, co robicie. W znaczeniu figuralnym znajduje się on w pewnej społeczności z tymi, którzy są poświęceni i dokonują ofiary. Niekoniecznie jest on jednym z tych, którzy ostatecznie będą w klasie Lewitów. W klasie tej znajdą się ostatecznie ci, którzy uczynili z Bogiem przymierze przy ofierze, lecz niezupełnie dopełnili tego przymierza. W obecnym jednak czasie ci, co w ogóle uczynią to przymierze, nazywani są kapłanami. Klasy Lewitów tak wydzielonej nie ma w obecnym czasie, zatem ci, co sympatyzują z dziełem Pańskim, przychodzą i wykonują pewne dzieło warunkowo i tymczasowo, zajmują miejsce Lewitów. Możemy więc powiedzieć, że w tym znaczeniu tego słowa miejsce Lewitów zajmujemy aż do chwili, gdy przyjmujemy Boskie zarządzenie i dokonujemy pełnego poświęcenia. [436,1]