ZAKON – Jedzenie padliny.

Pytanie (1912) – „Nie wolno wam jeść żadnej padliny. Dasz ją do zjedzenia obcemu przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego” [5 Mojż. 14:21 NB]proszę to wyjaśnić.

Odpowiedź – Zdaje mi się, że znaczy to właśnie to, o czym jest tam mowa. Było to powiedziane do Żydów, nie do nas. Zwierzę może zdechnąć samo, bez zabijania, a jednak mięso jego nie będzie niedobre do jedzenia, chyba że komuś było zakazane jedzenie mięsa zwierzęcia, które nie zostało specjalnie zabite. Na przykład zwierzę może być schwytane w sidła i udusić się albo może spaść ze stromej skały i zdechnąć, nie będąc zabite w sposób przepisany dla Żydów. Mięso takiego zwierzęcia może być zupełnie dobre do jedzenia, gdyż nie spowoduje choroby ani śmierci. Dlatego oddanie takiego mięsa przychodniowi albo sprzedanie go osobie niepodlegającej Zakonowi nie oznaczałoby wyrządzenia jej krzywdy. [431,1]