DNI OSTATECZNE – Zakończenie tego wieku.

Pytanie (1916)Czy znajdujemy się w naszych ostatecznych dniach?

Odpowiedź – Nie wiem. Ten dzień może być moim ostatnim dniem, o ile mi wiadomo. Jeśli tak, to jest to dla mnie dzień ostateczny. Pytający ma może na myśli: Czy jesteśmy teraz w ostatecznych dniach, jak jest to wyrażone w Biblii? Jeżeli to miał na myśli, to myślę, że jest to właściwa myśl. Biblia używa tego wyrażenia „dni ostateczne” w odniesieniu do zakończenia obecnego wieku i wprowadzenia nowego, ponieważ obecny wiek przeminie w wielkiej wrzawie [Jer. 10:22 BT], a zaprowadzony zostanie nowy porządek rzeczy. Dlatego ten pierwszy przedstawiony jest jako palony i niszczony, podczas gdy ustanawiane są nowe niebiosa i nowa ziemia. Nowymi niebiosami będzie Kościół w chwale, a nową ziemią będzie nowy porządek społeczny, czyli nowy stan rzeczy. Znajdujemy się teraz w ostatecznych dniach starego porządku i w okresie świtania nowej dyspensacji. [430,2]