JĘZYK [WARGI] – Co znaczą czyste wargi?

Pytanie (1909)Co oznacza zapis następującego wersetu Pisma Świętego: „Przywrócę narodom wargi czyste” (Sof. 3:8-9) [KJV „czysty język”]?

Odpowiedź – Rozumiemy, iż wyrażenie „wargi czyste” [„czysty język”] oznacza czysty sposób – klarowne zrozumienie planu Bożego. Świat w obecnym czasie nie zna tej metody. Tylko my wiemy, czym jest ten właściwy sposób. Przyniósł nam on życie, radość i błogosławieństwo oraz obietnicę, że we właściwym czasie Bóg przywróci wszystkim narodom nowy sposób – nie będą więcej słuchać paplaniny, jak dzieje się to obecnie. Jedni mówią: Uważam, że musisz wejść do wody; inni mówią, że to jest wolna łaska itp., itd. Ludzie nie mają czystej metody. Każdy ma inną metodę. Po wielkim ucisku, gdy cały świat zostanie upokorzony, wówczas Bóg przywróci ludziom czystą metodę. Nie będą służyć metodyzmowi ani żadnemu innemu „-izmowi”, lecz jedynie Królowi królów i Panu panów. [430,1]