KRÓLESTWO – Dziedzice Królestwa.

Pytanie (1916)Jakie ważne lekcje będą wymagane od tych, którzy zostaną dziedzicami Królestwa?

Odpowiedź – (1) Właściwe, dokładne docenienie sprawiedliwości i okazanie tego zrozumienia wartości sprawiedliwości przez staranie się, aby stosować się do wymagań Złotej Reguły – aby miłować bliźniego swego jak siebie samego. (2) Dalszą lekcją jest miłość, sympatia, współczucie, miłosierdzie. Bez względu na to, jak bardzo jesteśmy wymagający wobec samych siebie, wobec naszych myśli, słów i uczynków, nie powinniśmy być wymagający wobec innych, lecz powinniśmy z gotowością przyjmować to, co im się podoba dawać – tak, jak czynił to nasz Zbawiciel. To będzie oznaczać (3) cierpienie razem z Chrystusem, uczestniczenie w Jego cierpieniach. To będzie uczeniem się wartościowych lekcji, które nas uczynią godnymi i kwalifikującymi się do tego, by wykonywać razem z Panem dzieło królów, kapłanów i sędziów w Jego nadchodzącym Królestwie.

Święty Paweł podkreślił, jak ważne jest, by charakter na podobieństwo Chrystusa został wyryty w naszych sercach, kiedy napisał, że według Boskiego przeznaczenia wszyscy, którzy będą Kościołem w chwale, mają być podobni obrazowi drogiego Syna Bożego – muszą mieć list Chrystusowy wypisany na swych sercach (Rzym. 8:28-30). Bez względu na to, jak niedoskonałe są ich ciała, jak niedoskonałe będzie osiągnięcie ich ideałów, ideały te muszą być według Boskiego wzoru. I muszą być oni tak przywiązani do swych ideałów, żeby byli gotowi cierpieć dla ich osiągnięcia. [429,1]