KRÓLESTWO – „Perła bardzo kosztowna”.

Pytanie (1915)„Zasię podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi kupcowi, szukającemu pięknych pereł; który znalazłszy jedną perłę bardzo drogą, odszedł i posprzedawał wszystko, co miał, i kupił ją” (Mat. 13:45-46). Co jest tą perłą?

Odpowiedź – Możemy zupełnie słusznie uważać, że owa perła z przypowieści przedstawia Królestwo Boże. Wszyscy posiadamy rozum lub coś innego, co możemy sprzedać, wymienić lub oddać. Co oddajecie? Jakiego rodzaju wymianę robicie? Gdy byliśmy dziećmi, pouczano nas, żebyśmy wymieniali swój czas za wiedzę. Dlatego zaczęliśmy bardzo wcześnie wymieniać. Wymienialiśmy nasze godziny i minuty, naszą uwagę, aby otrzymać pouczenie i wiedzę. W miarę jak wzrastaliśmy, mówiliśmy sobie: „Teraz musimy zająć się jakimś interesem lub pracą” i wzięliśmy się do pracy jako piekarze, sprzedawcy, krawcy, kapelusznicy czy praczki, a każdy wymieniał swój czas na pieniądze. Jeden powiada: Zostanę prawnikiem, zarobię pieniądze, a potem będę mógł sobie pozwolić na samochód – jak widzicie, samochód zawsze jest na pierwszym miejscu (śmiech). A potem kupię sobie dom, stanę się wybitną osobą i będę poważany tak, że gdy wyjdę na spacer z rodziną, ludzie będą wskazywać na mnie i mówić: Patrzcie, tam idzie pan ten a ten, o którym tak dobrze wszyscy mówią. Taki jest cel, który stawia przed sobą dużo ludzi. To jest dla nich perłą, jaką chcą kupić, dla której żyją i której poświęcają dni, godziny i minuty, zabiegając o jej zdobycie, planując, w jaki sposób zarobić jak najwięcej pieniędzy.

Inni stawiają przed sobą inną perłę. Jeden powiada: Chcę być wielkim lekarzem. Studiuje medycynę, pracuje ciężko, by zdobyć wykształcenie, spodziewając się, że zostanie najsławniejszymi chirurgiem w Ameryce. To jest jego ambicją. Dlatego poświęca czas i energię, aby to osiągnąć. Jeszcze inny powiada: Chciałbym zostać wielkim muzykiem. Kocham muzykę najbardziej na świecie. Człowiek taki poświęca czas, energię i pieniądze na wyćwiczenie tej wspaniałej sztuki. I tak z każdym człowiekiem, ponieważ każdy ma jakiś cel przed sobą, każdy dąży do jakiegoś ideału w życiu i pracuje, aby go osiągnąć.

Dziecko powinno być zawczasu pouczane, aby wybrało sobie jakiś ideał w życiu. Stosownie do mądrości rodziców, ideał ten będzie mniej lub bardziej rozsądny, mniej lub bardziej wartościowy dla dziecka. Każde dziecko powinno mieć przed sobą jakiś ideał godny zabiegów. Dzieci niemające dobrych rodziców i nauczycieli, którzy pokierowaliby je właściwie, nie dostępują odpowiednich dobrodziejstw w życiu, albowiem umysł dziecka szuka i pragnie czegoś, o co mógłby się starać i zabiegać.

Młoda kilkunastoletnia dziewczyna może marzy: Pragnęłabym zostać żoną jakiegoś wielkiego mówcy albo muzyka. Młodzieniec może sobie powie: Chciałbym ożenić się z inteligentną i dobrze wychowaną kobietą. W takich okolicznościach rodzice powinni w staranny sposób oddziaływać na umysły swoich dzieci, aby wpoić w nie odpowiedni, szlachetny ideał, ażeby dziecko wcześnie mogło cieszyć się prawdziwym błogosławieństwem życia.

Zanim przyszliśmy do Pana, mieliśmy różne takie ideały czy aspiracje przed sobą, jedni mieli bardziej, inni może mniej wartościowe ideały. Jakikolwiek ideał w życiu lepszy jest niż żaden. Osoba niemająca żadnego ideału i niezabiegająca o osiągnięcie jakiegoś szczególnego celu nie robi tego, co jest dla niej najlepsze. Jednak gdy przychodzimy do Chrystusa, dowiadujemy się o Ewangelii; dowiadujemy się o wspaniałym wysokim powołaniu, które teraz jest otwarte i znajdujemy ideał największy ze wszystkich. Dowiadujemy się o tej bardzo drogiej perle wielkiej wartości i oddajemy wszystko, aby ją kupić. Wszystkie inne perły, takie jak zostanie lekarzem, wielkim artystą, wielkim muzykiem albo perfekcyjną panią domu lub kimś innym – wszystko to wydaje się nic nieznaczącą drobnostką w porównaniu do tej perły, tak wielkiej, tak wspaniałej i tak bezcennej!

Co jest tą wielką perłą, tym wielkim wysokim powołaniem? Tą perłą, drodzy bracia, jest to, co pokazuje nam Ewangelia. Tą bardzo drogą perłą jest Królestwo Boże, w którym wy i ja mamy zaproponowany dział. Czy jest to możliwe, abyśmy dostali taką perłę? I cóż to oznacza? Oznacza to chwałę, cześć i nieśmiertelność, naturę boską, zasiadanie z Chrystusem na Jego tronie. Nie otrzymujemy tylko cząstki tych chwalebnych rzeczy; dostępujemy wszystkich albo żadnej. Wejść do Królestwa znaczy mieć udział z Jezusem w błogosławieniu „wszystkich narodów ziemi”, a także w całej Jego chwale i zaszczytach w przyszłości. To jest ową kosztowną perłą.

Pan nasz przedstawił to bardzo przekonująco w przypowieści o kupcu szukającym pięknych pereł. Jak inni, tak i my, szukamy czegoś wartościowego, za co gotowi jesteśmy wymienić nasz czas i wpływy. Gdy wreszcie ujrzymy tę jedną rzecz, najwyborniejszą ze wszystkich pereł, jesteśmy tak nią zachwyceni, że z największą chęcią gotowi jesteśmy sprzedać wszystko inne, aby ją otrzymać. Mówicie: Oddam za tę perłę wszystko, co posiadam. A Pan orzeka: Akurat tyle jest wymagane, aby tę perłę otrzymać. Gdybyście powiedzieli, że chcecie trochę dla siebie zatrzymać, Pan odpowiedziałby: W takim razie nie możesz jej mieć. Musisz za nią oddać wszystko, co posiadasz. Jezus oddał za nią wszystko, co posiadał, a On posiadał o wiele więcej niż ktokolwiek z nas. Dlatego musimy oddać za nią wszystko, co jest nasze, czy jest tego dużo, czy mało według światowych zapatrywań. Otrzymujemy perłę wartą więcej aniżeli setki milionów dolarów, a wszystko to za marne kilka centów, że tak to wyrazimy! Nie macie wiele do oddania, nikt z nas nie ma! Ale Bóg nasz powiedział, że ta wielka perła jest do nabycia. Kto ma odpowiednie nastawienie, by ją docenić, może ją mieć. Tak więc, drodzy bracia, jeżeli tylko chcemy, mamy błogosławiony przywilej zdobycia owej wspaniałej perły. [427,1]