KRÓLESTWO – Czy będą się rodzić dzieci w Tysiącleciu?

Pytanie (1913)Do kogo w twoim zrozumieniu odnosi się Izaj. 65:23, zwłaszcza ostatni fragment: „Nie będą robić próżno ani płodzić będą na postrach; bo będą nasieniem błogosławionych od Pana, oni i potomkowie ich z nimi”?

Odpowiedź – Najwyraźniej odnosi się to do klasy ludzkiej pod rządami Królestwa. Jeżeli pytamy, czy ludzie będą mieć wówczas potomstwo, odpowiedzielibyśmy, że według wszelkiego prawdopodobieństwa odcięcie prawa rozradzania się będzie stopniowe, a nie natychmiastowe. Przez jakiś czas mogą istnieć stosunki płciowe, ale ten stan rzeczy stopniowo będzie usuwany, w miarę jak ludzie dochodzić będą do doskonałego stanu, w którym „ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić” [Mar. 12:25 NB]. Mniemam więc, że fragment ten odnosi się do początkowego okresu Tysiąclecia. [426,2]