KRÓLESTWO – O przynoszeniu owocu.

Pytanie (1912)Pan powiedział w przypowieści [Mat. 13:23], że jedno nasienie wyda plon trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny; czy wszystkie te klasy należą do Kościoła lub do Wielkiego Grona?

Odpowiedź – Pan nie powiedział, do jakiej klasy mają należeć, a ja przypuszczam, że przedstawia to wszystkich, którzy przynoszą owoce ducha. Stokrotny plon może przedstawiać tych, którzy doszli do najwyższego wzoru, zaś ci, którzy przyniosą plon sześćdziesięciokrotny, mogą być z tej samej klasy, ale nie będą jaśnieć tak całkiem wysoko w Królestwie, jak czytamy, że „gwiazda od gwiazdy różna jest w jasności” [1 Kor. 15:41]. Zaś ci, którzy przyniosą trzydziestokrotny plon, może oznaczają tych, co znajdą się w Wielkim Gronie, którzy rozwiną w sobie ducha Pańskiego, ale nie w tak obfitej mierze. W każdym razie wszyscy oni przynosić będą owoce ducha tak samo jak klasy mądrych i głupich panien. Wszyscy są pannami – wszyscy są czyści, przyjemni Bogu. [426,1]