KRÓLESTWO – Duchowe czy ziemskie?

Pytanie (1909) – Gdy w swoich przypowieściach nasz Pan mówił o królestwie, to czy zawsze odnosił się do duchowej fazy?

Odpowiedź – W jednym wypadku Pan wyraźnie mówił o ziemskim królestwie – kiedy powiedział: „Ujrzycie Abrahama, Izaaka, i Jakóba” [Łuk. 13:28]. Nie pamiętam żadnej przypowieści odnoszącej się do ziemskiej fazy królestwa, z wyjątkiem przypowieści o owcach i kozłach, kiedy cała ludzkość, jako owce i kozły, zostanie zgromadzona przed tronem Tysiąclecia w ziemskiej fazie królestwa. Jednak na ogół królestwo, o jakim mówił Pan nasz, jest królestwem duchowym, z którego wypływa moc i władza. [421,2]