KRÓLESTWO – Wyrzuceni synowie królestwa.

Pytanie (1906)Proszę wyjaśnić Mat. 8:12. Jak mogą synowie królestwa być wyrzuceni w ciemności zewnętrzne, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, podczas gdy wielu ze wschodu i od zachodu, i od południa siedzieć będzie z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie?

Odpowiedź – Odpowiadam, że Pan omawiał tu sprawę królestwa ziemskiego z ziemskimi synami królestwa i mówił im, że ponieważ Go odrzucili, przyjdzie czas, że i oni będą odrzuceni. Pan Jezus tłumaczył im sprawy duchowe, ale nie starał się wytłumaczyć różnicy pomiędzy niebieskimi a ziemskimi częściami nowego Królestwa. Nie było rzeczą właściwą, aby im to wyjaśnić – nie byli oni jeszcze spłodzeni z ducha świętego i nie potrafiliby zrozumieć rzeczy duchowych, nawet gdyby im o nich mówił. Dlatego to Pan nasz we wszystkich swoich naukach w ciągu trzech i pół roku swojej służby nie starał się nauczać rzeczy duchowych. Nauczał ich jedynie rzeczy ziemskich. Rzeczy wyższe od ziemskich Pan przekazywał w przypowieściach. Powiedział też uczniom mogącym przyjąć te poselstwa, że przyjdzie czas w przyszłości, po Jego wstąpieniu do Ojca, że duch święty zstąpi i te rzeczy im przypomni – lecz tylko im, a nie innym. Dlatego ci, o których była mowa i którzy Go odrzucali, nie mieli zrozumieć dokładnie i jasno ziemskiej i niebieskiej fazy królestwa. Z ich punktu widzenia byłoby dla nich najlepiej, gdyby Pan przemawiał do nich na ich poziomie: że Abraham, Izaak, i Jakub będą w królestwie, nie mówiąc, czy w ziemskiej, czy też w niebieskiej fazie. Z innych wyjątków Pisma Świętego wiemy, że „siedzieć będą” oni na poziomie ziemskim, ale Pan nie uważał za stosowne wyjaśniać im szczegółów tej sprawy, powiedział tylko, że ci święci ojcowie będą w królestwie oraz że inni, przyszedłszy, przekonają się, iż zamiast być towarzyszami Abrahama, Izaaka i Jakuba w królestwie, na co mieli nadzieję będąc z narodu wybranego przez Boga, znajdą się w stanie odrzuconym. A kiedy przyszedł na nich płacz i zgrzytanie zębów? Odpowiadamy, że płacz i zgrzytanie zębów przyszły na końcu ich Wieku [Żydowskiego]. Ci, co odrzucili Pana, znaleźli się w wielkim ucisku, który przyszedł na ich naród. To odpowiada bardzo dobrze tej części Pańskiego oświadczenia. W przyszłości, gdy przebudzą się ze snu śmierci, przekonają się, jak wielki popełnili błąd. Prorok mówi o nich, że patrzeć będą na tego, którego przebodli i będą z tego powodu gorzko płakać. [421,1]