USPRAWIEDLIWIENIE – Prawne i rzeczywiste.

Pytanie (1916) – W „The Watch Tower” z 15 września [1916] na str. 281 [R-5959], w artykule o usprawiedliwieniu omawiającym usprawiedliwienie prawne i rzeczywiste znajduje się takie zdanie: „Ono jest prawne i rzeczywiste jednocześnie”. Czy w tym zawiera się myśl, że nasze usprawiedliwienie jest rzeczywiste, a nie poczytane?

Odpowiedź – To jest właśnie to, co staraliśmy się powiedzieć, ale najwyraźniej nie udało nam się tego wytłumaczyć dosyć wyraźnie. Nie umiemy tego wyrazić w taki sposób, żeby wszyscy z ludu Bożego to zrozumieli [zob. pyt. 410,2]. [417,1]