USPRAWIEDLIWIENIE – Kolejność względem poświęcenia.

Pytanie (1916-Z) – Co jest pierwsze: usprawiedliwienie czy poświęcenie i dlaczego?

Odpowiedź – To zależy od znaczenia przypisanego słowu poświęcenie. Biblia postrzega poświęcenie z dwóch odmiennych punktów widzenia: po pierwsze, poświęcenie osobiste; po drugie, nadanie temu poświęceniu ważności przez Pana Jezusa Chrystusa i przyjęcie go przez Ojca. Poświęcenie się danej osoby, by czynić wolę Bożą, czyli zupełne poddanie swej woli, przedstawione w przywiązaniu kozła do drzwi Przybytku, poprzedza usprawiedliwienie. Jednak potrzebny jest jeszcze stopień następny, mianowicie, żeby nasz Pan Jezus Chrystus stał się Orędownikiem dla tych, co pragną zostać członkami Królewskiego Kapłaństwa, zanim będą mogli być przyjęci przez Ojca. Stąd też ich usprawiedliwienie przez Pana Jezusa Chrystusa, który przypisuje im swoją zasługę, następuje po ich poświęceniu się i zaraz potem ma miejsce akt poświęcenia ich przez Ojca Niebieskiego, w tym znaczeniu, że przyjmuje ich On jako osoby poświęcone i daje im wszelkie prawa i przywileje objęte owym przymierzem. [415,2]